vSphere replication server, kurulum ve yapılandırma işlemini aşağıdaki makalede incelemiştik. Bu makalede ise additional vSphere replication server ekleme işlemininin nasıl yapılacağını inceliyor olacağız.

vSphere replication kurulum ve yapılandırma: https://mutlubalik.com/vsphere-replication-site-recovery-manager-kurulum-yapilandirma-ve-replikasyon-islemi/

Aşağıdaki tabloda vSphere replication 8.7 için operasyonel limit tablosu görüntülenmektedir.
Tabloda replication server başına replike edilebilecek sunucu sayısı 400 olarak belirtilmiştir. Replike ettiğiniz sunucu sayısı limit değerine ulaştığında ortamınıza yeni bir replication server eklemeniz gerekmektedir.

Öncelikle additional vSphere replication server deploy edilir. Deploy işlemi yukarıdaki makalede detaylı anlatıldığı için bu makalede gösterilmeyecektir.

Deploy işlemi tamamlandıktan sonra Site Recovery -> Site Pair -> Configure -> Replication Servers sekmesine geçiş yapılır.
Replication Servers sekmesinde register seçilerek devam edilir.

Register new replication server penceresinde eklenecek olan replication server seçilerek Select ile register işlemi başlatılır.

Additional replication server ekleme işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Status kısmından durumları görüntülenebilir.

Bu makalede additional vSphere replication server ekleme işlemininin nasıl gerçekleştirilebileceğini inceledik. Sağlıkla kalın…

reference: https://docs.vmware.com/en/vSphere-Replication/8.7/com.vmware.vsphere.replication-admin.doc/GUID-AB33329C-C69C-4681-9E25-29B48110E3CE.html

Yazar: Mutlu BALIK