Bu makalede linux ve windows sunucu disklerinin vCenter üzerinde hangi vmdk’ya karşılık geldiği nasıl tespit edilir konusunu inceleyeceğiz.

Sunucular üzerinde aynı boyuta sahip diskler varsa bu disklerin boyutunu artırmak istediğimizde doğru diski bulma konusu biraz zorlaştırıcı olabilir.

Benim gerçekleştireceğim senaryoda 3 tane scsi controller ve 4 tane aynı boyuta sahip disk olacaktır.
Disk artırım işleminden önce Disk Management açılarak boyutu artırılmak istenilen diske sağ tıklandıktan sonra Properties penceresi açılır.

Açılan Properties penceresinde Location bilgisi kontrol edilir.

Sunucu üzerinde Location 32, Location 36 ve Location 37 olmak üzere 3 tane location bilgisi yer almaktadır.

Burada yazan 32,36 ve 37 değerleri scsi controller’i temsil etmektedir. Bu değerlerin hangi scsi controller’a karşılık geldiğini tespit etmek için vCenter arayüzünden Datastore->VM->Files dizinine gidilerek VMname.vmx dosyası indirilir.

İndirilen dosya bir düzenleyici yardımı ile açılarak scsix.pciSlotNumber değeri kontrol edilir.

Benim indirdiğim dosyada scsi controller 1’in karşılığı 36 ve scsi controller 2‘nin karşılığı 37 olarak görüntülenmektedir.

D diski scsi controller 0:1
E diski scsi controller 1:0
F diski scsi controller 2:1
G diski scsi controller 2:2

Bu bilgileri aldıktan sonra örnek olarak G diskine 50gb disk artırım işlemi yaparak doğruluğunu teyit ediyorum.

Linux sunucularda öncelikli olarak fdisk -l | grep /dev/sd komutunu kullanarak mevcut disklerin harflerini ve boyutlarını listeleyelim.

Bu işlemin ardından lsscsi komutu ile disklerin hangi scsi controller’e karşılık geldiğini gözlemleyelim.

Değerlerin karşılığı aşağıdaki şekildedir.

/dev/sda scsi controller 0:0
/dev/sdb scsi controller 0:1
/dev/sdc scsi controller 1:0
/dev/sdd scsi controller 1:1
/dev/sde scsi controller 2:0

Örnek olarak sdd diskinin boyutunu 30gb artırdıktan sonra 110gb olarak güncellendiği görünmektedir.

NOT: Disk değişikliğini sunucuyu restart etmeden sisteme yansıtmak için aşağıdaki komut kullanılabilir.
echo 1 > /sys/class/block/sdx/device/rescan

Bu makalede linux ve windows sunucuların disklerinin hangi vmdk’ya karşılık geldiğini inceledik.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere. Sağlıkla kalın…

Yazar: Mutlu BALIK