Bu makalede HPE sunucuların powershell üzerinden nasıl açılıp kapandığını inceleyeceğiz.
Bu işlemleri powershell üzerinden gerçekleştirebilmek için aşağıdaki gereksinimlerin karşılanmış olması gerekmektedir.

Microsoft .NET Framework 4.5 veya daha üst bir versiyon
Windows Management Framework 3.0 veya daha üst versiyon
HPiLOCmdlets yüklü olması gerekmektedir. (aşağıdaki linkten indirebilirsiniz)

HPiLOCmdlets: https://downloads.hpe.com/pub/softlib2/software1/pubsw-windows/p1086382174/v146946/HPEiLOCmdlets.msi

HPiLOCmdlets yüklendikten sonra powershell yönetici olarak çalıştırıldıktan sonra Import-Module HPiLOCmdlets komutu ile import edilir.

Yukarıdaki gibi bir hatayla karşılaşılması durumunda aşağıdaki komut çalıştırılarak devam edilir.

Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy Unrestricted

Sunucuyu kapatmak için kullanılacak komut aşağıdaki gibidir:

Set-HPiLOHostPower -Server serverip -Username Administrator -Password AdminPassword -HostPower “No” -DisableCertificateAuthentication

iLO Event Log sayfasında Power-Off signal sent to host server by: Administrator mesajı görüntülenecektir.

Sunucuyu açmak için kullanılacak komut aşağıdaki gibidir:

Set-HPiLOHostPower -Server serverip -Username Administrator -Password AdminPassword -HostPower “Yes” -DisableCertificateAuthentication

iLO Event Log sayfasında Power-On signal sent to host server by: Administrator mesajı görüntülenecektir.

Aşağıdaki komut yardımıyla sunucunun güç durumu görüntülenebilir.

Get-HPiLOHostPower -Server serverip -Username Administrator -Password q1w2e3!!! -DisableCertificateAuthentication

Bir sonraki makalede görüşmek üzere. Sağlıkla Kalın…

reference:https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/managing-ilo-using-hpe-powershell-cmdlets/td-p/7004167#.Y73T2H1BzIU

Yazar: Mutlu BALIK