Bu yazıda Exchange server 2019 kurulum ve yapılandırma işlemini inceleyeceğiz. İşlem sıralaması olarak Exchange kurulumu için gereksinimleri karşıladıktan sonra kurulum işlemine başlayarak Exchange server 2019 kurulumunu gerçekleştireceğiz. Sonrasında Dns kaydı, Firewall izinleri, Accepted domains ekleme, E-mail address policies oluşturma, Send Connector oluşturma, SMTP Port değişiklik işlemi gerçekleştirerek dışarıya mail atma ve dışarıdan mail alma test işlemlerini tamamlayacağız.. Son olarakta Exchange server servislerini inceleyerek makaleyi noktalayacağız.

Uzun soluklu Exchange Server kurulumuna gereksinimleri inceleyerek başlayalım.

1. Exchange Server Gereksinimleri

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=103477 üzerinden Exchange Server 2019 CU 11 iso dosyasına erişim sağlayabilirsiniz.

Exchange server kurulumlarının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması gerekmektedir.

1.1. Active Directory

Windows Server 2019 Standard veya Datacenter
Windows Server 2016 Standard veya Datacenter
Windows Server 2012 R2 Standard veya Datacenter
Active Directory Domain Forest Funtional Level seviyesinin Windows Server 2012 R2 veya yukarısı olması gerekmektedir.

Not: Microsoft Exchange Server 2019 kurulumu yapılacak olan sunucumuzun Active Directory Domain yapısına dahil edilmiş olması gerekmektedir.

1.2. Donanım Gereksinimleri

Microsoft, Mailbox rolü için minimum 128 GB RAM, Edge transport rolü için 64 GB RAM önermektedir.
Exchange yüklenecek sunucu üzerinde en az 30 GB disk alanı gerekmektedir.

Not: Microsoft Exchange Server 2019 kurulumu Active Directory sunucunuz üzerinde yapılması kesinlikle önerilmemektedir.

1.3. Exchange Server Öngereksinimleri

RSAT-ADDS
Web Server (IIS)
Microsoft .NET Framework 4.8
Unified Communications Managed API 4.0 Runtime
Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013
IIS URL Rewrite Modulü

2. Exchange Server Öngereksinimlerinin Kurulması

Exchange Server 2019 kurulumuna başlamadan öngereksinimlerden olan  Web Server (IIS) rolü ve gerekli olan features ile , Active Directory Domain Services and Active Directory Lightweight Directory Services Tools (AD DS and AD LDS Tools) altında bulunan gerekli features kurulumlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Not: Exchange server kurulumunu yapacak olan hesabın Enterprise Admin, Domain Admin ve Schema Admin olması gerekmektedir.

2.1. AD DS and AD LDS Tools

AD DS and AD LDS Tools altında bulunan features yüklemek için, Powershell yönetici olarak çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki komut çalıştırılır.

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Gerekli olan features kurulum işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

2.2. Web Server (IIS) rolünün yüklenmesi

Web Server (IIS) rolü yüklenmesi ve gerekli olan features yüklemek için aşağıdaki komut kullanılır. 

Install-WindowsFeature NET-Framework-45-Features, Server-Media-Foundation, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

Web Server (IIS) ve gerekli olan features kurulumları başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

2.3. Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 Kurulumu

İndirilen setup dosyası çalıştırıldıktan sonra kurulumu başlatmak için Install butonuna basılır.

Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 kurulum işlemi tamamlanmıştır.

2.4. Unified Communications Managed API 4.0 Runtime Kurulumu

İndirilen setup dosyası çalıştırıldıktan sonra lisans sözleşmesi kabul edilerek Install butonu ile kurulum başlatılır.

Unified Communications Managed API 4.0 Runtime kurulumu başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

2.5. IIS URL Rewrite Modulü Kurulumu

İndirilen dosya çalıştırıldıktan sonra lisans sözleşmesi kabul edilerek kurulumu başlatmak için Install butonuna basılır.

IIS URL Rewrite kurulum işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

2.6. Microsoft .NET Framework 4.8 Kurulumu

Microsoft .NET Framework 4.8 kurulumunu başlatmak için lisans sözleşmesi kabul edilerek Install butonuna basılır.

Microsoft .NET Framework 4.8 kurulumu başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Microsoft .NET Framework 4.8 kurulumdan sonra sunucunun yeniden başlatılması gerekmektedir.

3. Domain Controller Yapılandırılması

3.1. Active Directory Schema Genişletme İşlemi

Exchange server için gerekli olan yapıların oluşması için Active Directory Schema genişletme işlemi yapılması gerekmektedir.

Bu işlem için indirilen Exchange server setup dosyası Mount edilir. Powershell yönetici olarak çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki komut çalıştırılır.

NOT: DiagnosticDataOFF parametresi kullanılarak lisans sözleşmesi kabul edilirse Microsoft’a veri gönderimi yapılmamış olur. DiagnosticDataON parametresi kullanılarak lisans sözleşmesi kabul edilirse Microsoft’a veri gönderimi yapılmış olur.

\Setup.EXE /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF

Schema genişletme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

3.2. Active Directory Yapısını Hazırlama

Active Directory yapısını hazır hale getirmek için Powershell yönetici olarak çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki komut çalıştırılır.

.\setup /PrepareAD /OrganizationName:”MUTLUBALIK” /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF

Active Directory yapısını hazır hale getirme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

3.3. Domain Ortamını Hazırlama

Domain ortamını hazır hale getirmek için Powershell üzerinde aşağıdaki komut çalıştırılır.

.\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF /PrepareAllDomains

NOT: Sadece bir etki alanına sahipseniz 2. adımda bulunan /PrepareAD komutu etki alanını zaten sizin için hazırladığı için bu adımı atlayabilirsiniz.

4. Exchange Server Kurulumu

Exchange Server ISO dosyası içinde bulunan Setup.exe yönetici olarak çalıştırılarak kurulum işlemi başlatılır.

Exchange server kurulumunun ilk adımında Check for Updates seçeneği bizleri karşılıyor. Exchange server kurulumu gerçekleştireceğimiz sunucunun internet bağlantısı var ve güncelleştirmeleri alarak kurulum yapmak istiyorsanız Connect to the internet and check for updates seçeneği işaretlenerek devam edilir.

Herhangi bir güncelleştirme bulunamamıştır. next butonu ile kurulum adımlarına devam edilir.

Copy Files penceresinde Exchange server kurulumu için gerekli dosyalar kopyalanmaktadır.

Initializing Setup penceresinde Exchange server kurulum işlemi başlatılmaktadır.

Introduction özet ekranını next butonu ile geçerek kurulum işlemlerine devam edilir.

Microsoft’a veri paylaşımını onaylamadan lisans sözleşmesini kabul etmek için I accept the license agreement, bu I’m not ready to share diagnostic data with Microsft seçeneği işaretlenir ve next butonu ile devam edilir.

Recommended Settings penceresinde Exchange server kurulumunu önerilen ayarlarla gerçekleştirmek için Use recomended settings seçeneği işaretlenerek devam edilir.

Exchange Server Rol Seçimi

Mailbox role: Mailboxların tutulduğu roldür. Yani dışarıya mail göndermek, içeriye mail almak, mail sınıflandırılmasının ve trafiğinin gerçekleştirildiği roldür.

Management tools rolü Mailbox ve Edge transport rolü seçildiğinde otomatik olarak seçilmektedir.

Edge Transport role: Exchange server ortamını istenmeyen maillere karşı korumalı hale getirmektedir. Bu role Domain Controller ile direkt olarak haberleşme sağlayamaz. DMZ network’e kurulması gerekmektedir. Edge Transport rolünü Mailbox rolünün kurulu olduğu sunucuya kurulmasını izin verilmemektedir.

Installation Space and Location penceresinde Exchange Server’ın kurulum yapılacağı dizin seçimi yapılır. Varsayılan olarak gelen C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15 dizinini bırakarak devam ediyorum. Farklı bir dizine kurulum yapılmak isteniyorsa Browse butonu ile yeni dizin tercihi gerçekleştirilebilir.
Kurulum için gerekli disk alanı 5702.6 MB olarak görüntülenmektedir.

Malware Protection Settings yapılandırmasını kapalı konumda bırakmak için No seçeneği ile devam ediyoruz.

Readiness Checks penceresinde Exchange Server kurulumu için gerekli olan gereksinimlerin kontrolü sağlanır. Eğer gerekli öngereksinimler karşılanmamışsa eksik olan gereksinimlerin karşılanması gerekmektedir.

Exchange server için gerekli olan gereksinimlerin kontrol işlemi tamamlandı. Kurulum için herhangi bir problem bulunmamaktadır. install butonu ile Exchange kurulum işlemi başlatılır.

Örn: Exchange server öngereksinimlerinden olan Visual C++ 2013 Redistributable Package yüklemeden test işlemini gerçekleştirdiğimde kuruluma izin vermediği aşağıdaki şekilde görüntülenmektedir.

Exchange server kurulum işlemi 13 aşamada gerçekleşmektedir.

Exchange server kurulum işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Exchange Administration Center (EAC) yönetim arayüzünün açılması için Launch Exchange Administration Center after finishing Exchange setup. işaretlenerek Finish denilir.

Exchange Admin Center yönetim arayüzüne erişim sağlamak için username ve password bilgileri girilerek giriş yapılır.

servers sekmesi incelendiğinde Exchange server versiyonu, lisans bilgileri görüntülenmektedir.

5. Exchange Server Yapılandırılması

Exchange server kurulum işlemi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra yapılması gereken yapılandırmalar bulunmaktadır. Bunlar DNS kayıt işlemi, Firewall yapılandırması, Accepted domains, Email address policies, Send connectors oluşturulması ve son olarakta SMTP port değişikliği işlemidir.

Yapılandırma işlemlerine dns kayıtlarını oluşturarak başlıyorum.

5.1. DNS Yapılandırılması

MX, SPF, DKIM, DMARC, Autodiscover kayıtlarının dns sunucusunda girilmesi gerekmektedir. Test işlemlerimde mutlubalik.com bloğumun dns hizmetini kullanarak gerekli kayıtları gerçekleştirdim.

SPF(Sender Policy Framework) Kaydı:  E-mail gönderen adreslerin sahteciliğini önlemeyi amaçlamaktadır. Alıcı posta sunucusu, alınan e-mailin yetkili bir posta sunucusundan mı yoksa yetkisiz bir sunucudan mı geldiğini kontrol etmek için e-mail gönderen domainin SPF kaydını sorgulayabilir.

SPF temel olarak aşağıdaki görseldeki gibi çalışmaktadır.

reference: https://medium.com/@pendraggon87/short-primer-on-spf-dkim-and-dmarc-9827eb2f359d

DKIM(Domain Keys Identified Mail) Kaydı: Gönderilen emaillerin Junk/ Spam/ Gereksiz klasörlerine düşmesini önlemek, alan adınızın e-posta sağlayıcılarında güvenilir olarak işaretlenmesine yardımcı olmak, sahtecilik girişimlerini engellemek için kullanılır.

reference: https://medium.com/@pendraggon87/short-primer-on-spf-dkim-and-dmarc-9827eb2f359d

DMARC(Domain-Based Message Authentication) Kaydı: DMARC, e-posta sunucularına, size ait e-posta hesabından geliyor gibi görünen ancak kimlik doğrulama denetimlerini geçemeyen veya DMARC politika kaydınızdaki kimlik doğrulama gereksinimlerini karşılamayan bir ileti aldığında ne yapılacağını bildirir. Bu sayede kimliği doğrulanmamış iletiler sizin ya da şirketinizin kimliğini taklit edemez.

MX(Mail Exchange) Kaydı: MX, alan adınıza bağlı e-posta hesaplarına gelen mailleri kullanıcıların barındırıldığı sunucuya yönlendirilmesini sağlayan DNS kayıt türüdür. Birden fazla MX kayıtı olabilir. Bu durumda priority değeri belirlenerek gelen mail öncelikli olan MX kaydının olduğu sunucuya yönlendirilir. Böylece mail trafiği kesintiye uğramamış olur.

AutoDiscover Kaydı: Bir email hesabını, istemciye kurarken e-mail hesabının adı, e-mail hesabının şifresi, gelen ve giden sunucu isimleri, gelen ve giden sunucuların port numaraları, güvenlik tipi gibi bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Ancak son kullanıcılar, bu bilgilere sahip değildir. Kullanıcının bir e-mail adresi ve şifresi bulunur. Kullanıcı kendinde bulunan e-mail adresi ve şifresini girdikten sonra autodiscover gerekli olan diğer bilgileri sunucudan alıp, otomatik olarak gerekli ayarlamaları yapar.

5.2. Firewall Yapılandırılması

Firewall üzerinde Exchange server’ın kullanacağı portlar için gerekli izinlerin verilmesi gerekmektedir

HTTP:80
HTTPS:443
IMAP:143-993
POP3:110-995
SMTP: 25-587-465

reference: https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/plan-and-deploy/deployment-ref/network-ports?view=exchserver-2019


5.3. Accepted Domain Yapılandırma

Test işlemleri için kullanmış olduğum mutlubalik.local domaini üzerinden dış dünyaya mail gönderimi gerçekleştirilememektedir. Dış dünyaya mail gönderimi gerçekleştirmek için “.com”,”.net”,”com.tr” gibi uzantılı domainlere ihtiyaç duyulmaktadır.

İhtiyacımız olan accepted domain oluşturma işlemini gerçekleştirmek için mail flow altında bulunan accepted domains seçimi gerçekleştirilir ve “+” butonuna tıklanarak accepted domains oluşturma penceresi açılır.

Açılan pencerede;
Name: Oluşturulacak olan accepted domain için tanımlayıcı isim girilir.
Accepted domain: Eklenecek olan accepted domain bilgisi girilir.

This accepted domain is altında bulunan;
Authoritative: Ortamımızda bulunan Exchange server üzerine gönderilen e-mailler alınacaksa bu seçenek kullanılmalıdır. Daha net örneklemek gerekirse mail alıcı kullanıcılar (info@mutlubalik.com,helpdesk@mutlubalik.com ….)aynı sunucuda barındırılıyor ise seçilir.

Internal Relay: E-mail alacak kullanıcılar aynı domain içinde değil ancak, güven ilişkisi içinde olan bir domainde barındırılıyorsa bu seçenek seçilir.

External Relay: Yapımız dışındaki bir mail server kullanılacaksa bu seçim gerçekleştirilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta gerekli network relay izinlerinin yapılandırılmış olmasıdır.

Biz kendi ortamımız için yapılandırma gerçekleştireceğimizden dolayı Authoritative seçimi yapılarak Save butonu ile ayarlar kaydedilir.

accepted domains ekleme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ancak görüldüğü üzere default domain kısmında mutlubalik.local domaini gözükmektedir. mutlubalik.com domainini varsayılan domain olarak yapılandırmak için mutlubalik.com domaini seçilir ve düzenleme penceresi açılır.

Açılan pencerede “Make this the default domain” seçimi yapılarak Save butonu ile yapılandırma ayarları kaydedilir.

Yaptığımız değişiklikten sonra mutlubalik.com domaini varsayılan domain olarak başarılı bir şekilde yapılandırılmıştır.

5.4. Email address policies

Accepted domains yapılandırmasını gerçekleştirdikten sonra email address policies yapılandırma işlemini gerçekleştireceğiz. Bu işlemi yapmamızda ki amaç; şuan oluşturulan email adresleri @mutlubalik.local ekiyle oluşmaktadır. Biz oluşturulacak olan email adreslerinin oluşturmuş olduğumuz mutlubalik.com accepted domains’e uygun olarak oluşması için email address policies oluşturma işlemi gerçekleştireceğiz.

mail flow altında bulunan email address policies seçimi yapıldıktan sonra “+” butonu ile email address policies ekleme penceresi açılır.

Açılan “new email address policy” penceresinde;
Policy name: Oluşturulacak olan email address policy name tanımlayıcı ismidir.

Email address format: Oluşturulacak olan email adreslerinin hangi formatla oluşturulacağı belirlenir. Bir format seçmek veya özel olarak filtre yazarak oluşturmak için “+” butonuna tıklanır.

Açılan pencerede;
Select an accepted domain: Accepted domain olarak eklemiş olduğumuz mutlubalik.com domainini seçiyorum.

Email address format: Oluşturulacak olan email adreslerinin hangi formatta oluşturulacağı seçilir. Ben isim.soyisim@mutlubalik.com şeklinde oluşması için “John.Smith@contoso.com” seçimini gerçekleştiriyorum. Özel olarak filtre uygulanacaksa “More options” seçimi yapılarak filtre yazılabilir.

Accepted domain ve Email address format yapılandırmalarını gerçekleştirdikten sonra Save butonu ile ayarlar kaydedilir.

Yapılandırmış olduğumuz email address format seçimi görüntülenmektedir. “Run this policy in this sequence with other policies” alanı birden fazla email address policy varsa önceliğin belirlendiği kısımdır. Save butonu ile email address policy oluşturma işlemi tamamlanır.

Ekrana bir uyarı mesajı gelmektedir. Bu mesajda oluşturulan email adddress policy henüz aktif olmadığı yönündedir. Bu uyarıya OK diyerek devam edilir.

mutlubalik.com email address policy status durumu Unapplied olarak görüntülenmektedir. Oluşturmuş olduğumuz email address policy aktif etmek için policy seçilerek Apply butonuna basılır.

Ekrana gelen bilgilendirme mesajına Yes yanıtı verilerek devam edilir.

mutlubalik.com email address policy aktif etme işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır

mutlubalik.com email address policy status durumunun Applied olarak değiştiği görüntülenmektedir.

5.5. Send Connector Yapılandırması

Send Connector kullanıcıların mail atabilmesi için yapılandırılması gereken bir özelliktir. Ben smart host kullanarak send connector oluşturma işlemi gerçekleştireceğim. Send Connector oluşturmak için mail flow altında bulunan send connectors seçimi yapılarak “+” butonu ile Send Connector ekleme penceresi açılır.

Açılan new send connector penceresinde;
Name: Oluşturulacak olan send connector için tanımlayıcı isim verilir.

Type kısmında;
Custom: Exchange server bulunmayan sistemlere bağlantı gerçekleştirebilmek için oluşturulur.
Internal: Ortamımızdaki sunuculara email gönderemi sağlamak için oluşturulur.
İnternet: İnternet üzerindeki kullanıcılara mail gönderimi sağlamak için oluşturulur.
Partner:Güvenli olarak belirtilmiş iş ortaklarına mail göndermek için oluşturulur.

İnternet seçimini yaparak bir sonraki aşamaya geçiyorum.

Network settings kısmında;
MX record associated with recipient domain: Exchange sunucunun kendi gateway’i üzerinden email gönderimi yapılmaktadır.
Route mail through smart hosts: Email gönderimi exchange sunucu gateway’i üzerinden değil harici olarak satın alınan bir smart host ile gönderilir.

Send connector yapılandırma işlemini smart host kullanarak gerçekleştireceğim için Route mail through smart hosts seçiyorum.

Add smart host kısmında smart host hizmetini aldığım ip adresini tanımlayarak Save butonu ile ayarlar kaydedilir.

Eklemiş olduğumuz smart host bilgisi görüntülenmektedir. Next butonu ile yapılandırma işlemlerine devam edilir.

Smart host authentication kısmında basic authentication seçimi yapılarak User Name ve Password bilgileri doldurularak devam edilir.

Address space yapılandırması exchange sunucu üzerinden hangi domainlere e-mail gönderiminin belirlendiği kısımdır. “+” butonu ile domain seçim ekranı açılır.

Full Qualified Domain Name ( FQDN ): Exchange sunucunun mail göndereceği sunucuların belirlendiği alandır. “*” değeri bütün domainlere e-mail gönderim izni vermektedir.
Cost: Birden fazla domain seçimi yapılması durumunda önceliğin belirlendiği kısımdır.

Save butonu ile ayarlar kaydedilerek devam edilir. 

Gerçekleştirilen Address space yapılandırılması görüntülenmektedir. Next butonu ile sonraki aşamaya geçilir.

Source server: E-mail gönderimi yapacak olan sunucu seçiminin yapılandırılmasının gerçekleştirildiği kısımdır. “+” butonu ile seçim ekranı açılır.

Açılan pencerede email gönderimi yapacak olan sunucu seçilir ve add butonu ile eklenir. Mail gönderimi gerçekleştirecek sunucu eklendikten sonra OK butonu ile pencere kapatılır.

Source server yapılandırmasını görüntülemekteyiz. Finish butonu ile Send Connector yapılandırılması tamamlanır.

Oluşturmuş olduğumuz send connector görüntülenmektedir. Send connector seçilerek edit butonu ile düzenleme penceresi açılır.

Açılan pencerede Maximum send message size(MB) gönderilecek olan email boyutunun max. ne kadar olacağının belirlendiği alandır. Varsayılan olarak 35 MB olarak gelmektedir.

5.6. SMTP Port Değişikliği

Azure üzerinde Exchange kurulumu gerçekleştirdiğimiz için trial versiyonlarda 25 portu üzerinden mail gönderimi sağlanamamaktadır. Bundan dolayı giden mailler için 587 portunu kullanacağız. SMTP port değişiklik işlemi için Exchange Management Shell açılır.

Get-SendConnector | fl port komutu ile hangi portun kullanıldığını sorgulayabiliriz.

Set-SendConnector -Identity “SendConnector İsmi” -Port 587 komutu ile port değişiklik işlemi gerçekleştirilir.

Get-SendConnector | fl port komutunu tekrar çalıştırdığımızda SMTP portunun 587 olarak değiştirildiği görüntülenmektedir.

6. Inbound/ Outbound Test İşlemleri

Exchange server için gerekli olan tüm yapılandırma işlemlerini tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi inbound ve outbound test işlemlerini gerçekleştirebiliriz.

Gmail üzerinden göndermiş olduğum mailin başarılı bir şekilde mail kutusuna geldiği görüntülenmektedir.

Exchange üzerinden göndermiş olduğum mailin Gmail üzerine başarılı bir şekilde geldiği görüntülenmektedir.

7. Exchange Server Servisleri

Exchange server üzerinde bulunan gerekli olan servislerin listesi aşağıdaki gibidir. Diğer servisler opsiyoneldir.

reference: https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/plan-and-deploy/deployment-ref/services-overview?view=exchserver-2019

Microsoft Exchange Active Directory Topology: Exchange hizmetlerine Active Directory topolojisi bilgileri sağlar. Bu hizmet durdurulursa çoğu Exchange hizmeti başlatılamaz.
Microsoft Exchange Compliance Audit: Exchange denetim özelliği sağlar.
Microsoft Exchange Compliance Service: Exchange uyumluluk hizmetleri için bir ana bilgisayar sağlar.
Microsoft Exchange DAG Management: DAG gruplarındaki Posta kutusu sunucuları için depolama ve veritabanı düzeni yönetimi sağlar.
Microsoft Exchange Diagnostics: Exchange sunucusunun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
Microsoft Exchange Emergency Mitigation: Bilinen tehditlere karşı güvenliği sağlamak için Exchange Server’da önemli güvenlik çözümlerini otomatik olarak uygular.
Microsoft Exchange Frontend Transport: Posta kutusu sunucularına gelen ve bu sunuculardan giden SMTP bağlantılarını yönlendirir.
Microsoft Exchange Health Manager: Exchange sunucusundaki önemli bileşenlerin durumunu kontrol eder.
Microsoft Exchange Health Manager Recovery: Exchange sunucusundaki bozulmuş bileşenleri kurtarmaya çalışır.
Microsoft Exchange Information Store: Sunucudaki posta kutusu veritabanlarını yönetir. Bu hizmet durdurulursa, sunucudaki posta kutusu veritabanları kullanılamaz.
Microsoft Exchange Mailbox Assistants: Posta kutularının arka plan işlemlerini gerçekleştirir.
Microsoft Exchange Mailbox Replication: E-mail hesaplarının taşınma işlemini sağlar.
Microsoft Exchange Mailbox Transport Delivery: Microsoft Exchange Transport hizmetinden mail iletilerini alır ve bunları RPC kullanarak yerel bir posta kutusu veritabanına teslim eder.
Microsoft Exchange Mailbox Transport Submission: Yerel bir posta kutusu veritabanından RPC iletilerini alır ve bunları SMTP üzerinden Microsoft Exchange Aktarım hizmetine gönderir.
Microsoft Exchange Replication Service: Veritabanı kullanılabilirlik gruplarındaki (DAG) posta kutusu veritabanları için çoğaltma işlevi sağlar.
Microsoft Exchange RPC Client Access: Exchange için istemci RPC bağlantılarını yönetir.
Microsoft Exchange Search: Posta kutusu içeriğinin indekslenmesini sağlayarak içerik aramasının performansını artırır.
Microsoft Exchange Search Host Controller: Exchange sunucusundaki uygulamalar için dağıtım ve yönetim hizmetleri sağlar.
Microsoft Exchange Service Host: Kendi hizmetlerine sahip olmayan Exchange sunucuları için gereksinimleri karşılar.
Microsoft Exchange Throttling: Kullanıcı işlemlerini sınırlandırma yönetimi sağlar.
Microsoft Exchange Transport: Mail trafiğini yönetir.

Exchange server 2019 kurulum ve yapılandırma işleminin sonuna geldik. Bu makalede Exchange kurulumu için gereksinimleri karşıladıktan sonra kurulum işlemini gerçekleştirdik. Sonrasında Dns kaydı, Firewall izinleri, Accepted domains ekleme, E-mail address policies oluşturma, Send Connector oluşturma, SMTP Port değişiklik işlemi gerçekleştirerek dışarıya mail atma ve dışarıdan mail alma test işlemlerini gerçekleştirdik. Son olarakta Exchange server servislerini inceleyerek uzun soluklu Exchange Server 2019 kurulum ve yapılandırma makalesinin sonuna geldik.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere, Sağlıkla Kalın…

Yazar: Mutlu BALIK