Sanal sunucularımızın bulunduğu esx hostlar donanımsal yada farklı bir sebepten performans problemi yaşayabilir ve hizmet veremez duruma gelebilir. Bu durumda esx host üzerinde bulunan sanal sunucuların sağlıklı bir esx host üzerine taşınması gerekmektedir. Bu senaryoda üzerinde kritik roller barındıran ve çok fazla kişinin eriştiği sunucuların kapatılması iyimser bir tablo olmayacaktır. Elbette endişelenmemizi gerektirecek bir durum bulunmuyor. vMotion teknolojisiyle beraber böyle durumlarda kesintisiz bir şekilde sanal sunucularımızı farklı bir esx host üzerine taşıyabilmekteyiz.

vMotion ve Storage vMotion olmak üzere 2 farklı çeşiti bulunmaktadır.

vMotion teknolojisinde sanal sunucularımızı farklı esx hostlar üzerine taşıyabilmekteyiz.
Storage vMotion teknolojisinde ise sanal sunucuları bulundukları datastore dan farklı bir datastore üzerine taşıyabilmekteyiz.

vMotion Gereksinimler
vCenter ve cluster olması gerekmektedir.
vMotion lisans olması gerekmektedir.
ESX hostların en az bir adet vMotion interface’i olması gerekmektedir.
Datastore’ların hem kaynak hem hedef host tarafından erişilebilir olması gerekmektedir.(shared storage)
Online vMotion için kaynak ve hedef hostların cpu uyumluluğu olması gerekmektedir. CPU uyumluluğu olmazsa EVC modda işlem yapılması gerekmektedir.
Storage vMotion Gereksinimler
Storage vMotion lisans olması gerekmektedir.
vCenter olması gerekmektedir.

vMotion interface olmayınca aşağıdaki hata alınacaktır;

shared storage kullanılmadığı durumda aşağıdaki hata alınacaktır;

Aşağıdaki komut ile sunucuların hangi esx host ve datastore üzerinde bulunduğu görüntülenebilmektedir.

Get-VM | Select Name, @{N=”ESX Host”;E={Get-VMHost -VM $_}}, @{N=”Datastore”;E={Get-Datastore -VM $_}}

Aşağıdaki komut ile vMotion işlemi yapılabilmektedir.

Move-VM -VM “WSRV” -Destination esxist02.mutlubalik.com -Datastore DS004

vMotion işlemi başarılı bir şekilde tamamlandı. Kontrol edildiğinde sunucunun bulunduğu esx host ve datastore değişmiştir.

Bu makalede PowerCLI ile vMotion işlemini inceledik. Sağlıkla kalın…


reference: https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vcenterhost.doc/GUID-D19EA1CB-5222-49F9-A002-4F8692B92D63.html
reference: https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vcenterhost.doc/GUID-AB266895-BAA4-4BF3-894E-47F99DC7B77F.html
reference: https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vcenterhost.doc/GUID-03E7E5F9-06D9-463F-A64F-D4EC20DAF22E.html

Yazar: Mutlu BALIK