Bu makalede elasticsearch ve kibana kurulumu gerçekleştirilecektir. Aşağıda bulunan linklerden kurulum için gerekli dosyalar indirilir ve .zip halden klasöre çıkartılır.

elasticsearch: https://www.elastic.co/downloads/elasticsearch
kibana: https://www.elastic.co/downloads/kibana
nssm: https://nssm.cc/download (kibanayı windows servisi olarak ekleyebilmek için)

Elasticsearch kurulum dosyaları klasöre çıkartıldıktan sonra oluşturacak olduğumuz yapının düzenli olması için “C:\Program Files” dizini altında kopyalanır.

Kopyalama işleminin ardından powershell yönetici olarak çalıştırılarak “C:\Program Files\elasticsearch-8.4.2\bin” dizinine erişim sağlanır.

Elasticsearch servisinin kurulumunu gerçekleştirmek için aşağıdaki komut çalıştırılmalıdır.

.\elasticsearch-service.bat install

Elasticsearch servisinin kurulum işlemi tamamlanmıştır.

Elasticsearch servisinin kurulum işleminin ardından servis konfigürasyonunu gerçekleştirmek için aşağıdaki komut çalıştırılır.

.\elasticsearch-service.bat manager

Elasticsearch servisi startup type: Manual ve Service Status: Stopped olarak görüntülenmektedir.

Startup type: Automatic olarak yapılandırıldıktan sonra servise start verilir.

Elasticsearch ile ilgili logların hangi dizinde toplanacağı Logging sekmesinden yapılandırılır.

Elasticsearch kullanıcılarının şifrelerini belirlemek için aşağıdaki komut çalıştırılır ve kullanıcıların şifreleri belirlenir.

.\elasticsearch-setup-passwords interactive

Bu yapılandırma işlemlerinin ardından bir tarayıcı açılarak adres çubuğuna http://localhost:9200 yazılır ve elasticsearch durumu kontrol edilir.
Username: elastic
Password: elastic kullanıcısı için belirlenen şifre

Aşağıdaki sonuç elasticsearch’ün başarılı bir şekilde çalıştığını göstermektedir.

‪Elasticsearch web erişimi varsayılanda sadece localhost:9200 adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu durumu değiştirmek için “C:\Program Files\elasticsearch-8.4.2\config” dizininde bulunan elasticsearch.yml dosyası bir düzenleyici ile açıldıktan sonra network.host kısmı 0.0.0.0 olarak yapılandırılır. Bu durumda localhost dışında ip adresi üzerinden de elasticsearch’e erişim sağlanabilecektir. Ek olarak elasticsearch.yml dosyası içine discovery.type: single-node parametresi eklenir.

Not: Gerçekleştirilen yapılandırma değişikliklerinin ardından elasticsearch servisi restart edilmelidir.

Servis restart işleminin ardından tarayıcı adres çubuğuna sunucuip:9200 yazarak test işlemi gerçekleştirildiğinde sorguya cevap alınabilmektedir.

Elasticsearch yapılandırma işlemlerinin ardından Kibana yapılandırma işlemine geçilir.

İndirildikten sonra .zip klasöründen çıkarılan kibana klasörünü “C:\Program Files\elasticsearch-8.4.2\modules\kibana” dizinine kopyalarak daha düzenli bir hiyerarşi oluşturulur.

Kibana klasörünün kopyalama işleminin tamamlanmasının ardından powershell yönetici olarak çalıştırılır ve nssm-2.24\nssm-2.24\win64 dizinine erişim sağlanır.

Dizine erişim sağlandıktan sonra aşağıdaki komut çalışıtırılarak kibana servisi kurulum ekranı açılır.

.\nssm.exe install kibana

Açılan NSSM service installer penceresinde Application sekmesinde bulunan “Path” kısmına “‪C:\Program Files\elasticsearch-8.4.2\modules\kibana\kibana-8.4.2\bin\kibana.bat” seçilir. Startup directory otomatik olarak gelmektedir.

Dependencies sekmesinde “elasticsearch-service-x64” eklenerek Install service denilir.

Kibana servisinin kurulum işlemi başaraılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Servis kurulup start verildikten sonra tarayıcının adres çubuğuna http://localhost:5601 yazılarak kibana arayüzüne erişim sağlanır.

“Kibana server is not ready yet.” uyarısı alınması durumunda kibana.yml dosyası içerisinde bazı parametrelerin düzenlenmesi gerekmektedir.

“‪C:\Program Files\elasticsearch-8.4.2\modules\kibana\kibana-8.4.2\config” dizinine erişim sağlandıktan sonra kibana.yml dosyası bir düzenleyici yardımıyla açılır ve elasticsearch.hosts, elasticsearch.username ve elasticsearch.password paratmetreleri oluşturulan yapıya uygun şekilde düzenlerek dosya kaydedilir ve kibana servisi restart edilir.

kibana.yml dosyası üzerinde yapılan değişikliğin ardından http://localhost:9200 erişimi tekrar kontrol edilir. Yapılan değişikliklerin ardından erişimin geldiği görüntülenmektedir.

Username: elastic
Password: elastic kullanıcı şifresi

Kibana arayüzü aşağıdaki şekilde görüntülenmektedir.

Kibana erişimide varsayılanda locahost:5601 olarak gerçekleştirilmektedir. Bu parametre değiştirilmek istenirse server.port, server.host parametreleri değiştirilerek yapıya uygun düzenlebilir.
Gerçekleştireceğim test işlemleri için server.port parametresini 80 olarak localhost harici erişim sağlayabilmek için server.host parametresini 0.0.0.0 ve Public erişim sağlamak için server.publicBaseUrl parametresini elasticsearch.mutlubalik.com şeklinde ayarladıktan sonra yapılandırma dosyası kaydedilir.

Dns sunucuda “elasticsearch.mutlubalik.com” için bir kayıt oluşturulur.

Not: Bu işlemlerin ardından kibana servisi restart edilmelidir.

Servis restart’ı ardından tarayıcı adres çubuğuna http://elasticsearch.mutlubalik.com yazılarak kibana arayüzüne erişim testi gerçekleştirilir.
Erişimin başarılı olduğu görüntülenmektedir.

Bu makalede elasticsearch ve kibana kurulum ve yapılandırma işlemleri nasıl gerçekleştirilir incelemiş olduk.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere. Sağlıkla Kalın…

reference: https://www.elastic.co/

Yazar: Mutlu BALIK