VMware tools sanal sunucularımızın performansı ve yönetimi açısından oldukça önemlidir.

Sanal sunucularımızı oluşturduğumuzda yapılan işlemlerin en başında VMware tools yüklemek gelmektedir. VMware tools versiyonu güncel olmayan sunucuların VMware tools upgrade işlemi vCenter üzerinden Guest OS ->Upgrade VMware Tools seçeneğiyle yapabilir. Ancak bu yöntem VMware tools’u upgrade edilecek tüm sunucular için uzun ve yorucu bir süreç olacaktır.

PowerCLI ile birden çok sunucuda VMware tools upgrade işlemi gerçekleştirilebilir.

Bu işlem için VMware tools’u upgrade edilecek sunucu isimleri excel dosyasına yazılır.

Örnek excel dosyasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

VMware tools upgrade edilecek sunucular yazıldıktan sonra dosya kaydedilir ve aşağıdaki script çalıştırılır.

Script aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

Script listedeki sunucuların tools status değerine göre işlem yapmaktadır. Tools status guestToolsNeedUpgrade ise tools upgrade sürecine devam etmektedir. Tools status guestToolsCurrent ise herhangi bir işlem yapmamaktadır.

Test işlemlerim için aşağıdaki 3 durumu örnekledim;
1-) rheltest sunucusunun VMware tools versiyonu güncel olduğu için işlem yapmadan devam edilmiştir.
2-) wsrv sunucusu kapalı olduğu için tools upgrade sürecine girememiştir.
3-) testv sunucusu açık ve tools status guestToolsNeedUpgrade olduğu için tools upgrade yapılmıştır.

Yapılan işlemlere ait loglar görüntülenmektedir;

Bu makalede PowerCLI ile VMware tools upgrade işlemini gerçekleştirdik.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere. Sağlıkla kalın…

reference: https://developer.vmware.com/docs/powercli/latest/vmware.vimautomation.core/commands/update-tools/#VMGuest

Yazar: Mutlu BALIK