Secure Boot sunucu açılırken yazılımların doğruluğunu test eden bir teknolojidir.

Secure Boot özelliği aktifken sadece üreticinin doğruladığı yazılımlar kullanarak önyükleme yapılır.

VMware üzerinde secure boot özelliğini aktif edebilmek için aşağıdaki şartların karşılanması gerekmektedir;

  • VMware Tools versiyonunun 10.1 ve üzerinde olması gerekmektedir.
  • Hardware versiyonunun 13 ve üzerinde olması gerekmektedir.
  • UEFI önyüklemeyi destekleyen bir işletim sistemi olması gerekmektedir.

Sunucuların secure boot durumunu öğrenmek için aşağıdaki komut çalıştırılabilir;

Get-VM | Select Name, @{N=’SecureBootEnabledStatus’;E={$_.ExtensionData.Config.BootOptions.EfiSecureBootEnabled}}

Bu makalede PowerCLI ile sunucuların secure boot durumunu inceledik.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere. Sağlıkla kalın…

reference: https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.security.doc/GUID-898217D4-689D-4EB5-866C-888353FE241C.html

Yazar: Mutlu BALIK