Bu makalede Azure Snapshot ve Restore konusunu inceliyor olacağım. Snapshot temel olarak çalıştığımız makinelerin o anki bir kopyasını almaktır. Makine üzerinde yolunda gitmeyen bir durum meydana geldiğinde alınan snapshot sayesinde geri dönülerek yaşanılan durum çözümlenebilmektedir.
https://portal.azure.com adresi üzerinden Azure Portal’a erişim sağlandıktan sonra arama kısmına Snapshots yazılarak Snapshots sayfasına erişim sağlanır.

Snapshots sayfasında bulunan Create ile yeni bir Snapshot oluşturma penceresi açılır.

Açılan Create snapshot penceresinde;
Subscription: Kullanılacak olan abonelik seçimininin yapılacağı kısımdır.
Resource group: Snapshot’un bulunacağı resource group’un seçileceği kısımdır.
Name: Alınacak olan snapshot’un tanımlayıcı isminin belirlendiği alandır.
Region: Snapshot alınacak kaynakların bulunduğu bölge seçiminin yapıldığı alandır.
Snapshot type: Alınacak snapshot türünün seçiminin yapıldığı kısımdır.
Full: Seçilen diskin bir kopyasını almaktadır.
Incremantal: Son alınan snapshot üzerinden şimdiki zamana kadar olan değişiklileri almaktadır.
Source type: Oluşturulacak olan snapshot’ın kaynağının belirlendiği kısımdır. Disk seçimi yapılarak devam edilir. Daha önceden alınmış bir snapshot yok ise Snapshot seçeneği seçildiğinde herhangi bir veri gelmemektedir.
Source subscription: Kaynak abonelik seçiminin yapıldığı kısımdır.
Source disk: Snapshot kaynak disk seçiminin yapıldığı kısımdır. Burada snapshot alınacak olan makinenin diski seçilerek devam edilir.
Security type: Güvenlik tercihinin görüntülendiği kısımdır. Bu aşamada değişiklik yapılamamaktadır.
VM generetion: Makinenin generation bilgisi görüntülenmektedir. Bu kısım makine oluşturulurken belirlendiği için değiştirilmemektedir.
VM architecture: Makinenin hangi mimari ile kurulduğunun görüldüğü kısımdır. Bu kısım makine oluşturulurken belirlendiği için değiştirilmemektedir.
Storage type: Depolama türünün belirlendiği kısımdır. Premium SSD veya Standart HDD seçilebilir.
Basics sekmesinde bulunan gerekli alanlar doldurultukdan sonra Encryption sekmesine geçilir.

Encryption type Default seçilerek devam edilir.

Networking tabında bulunan:
Network access:
Enable public access from all networks: Bütün ağlardan erişim izni vererek kaynağı herkese açık hale getirir. Genel erişim gerekmedikçe tercih edilmemesi önerilir.
Disable public access enable private access: Sanal ağlardaki istemciler ve yönetilen diskler arasındaki ağ trafiği, yalnızca sanal ağ ve microsoft omurga ağındaki özel bir bağlantı üzerinden geçer.
Disk access kısmından disk erişimi yapılandırılır. Daha önceden yapılmış bir disk access yapılandırması yoksa Create new denilerek yeni bir tane oluşturulur.

Açılan Create a disk access penceresinde:
Subscription: Kullanılacak olan abonelik seçimininin yapılacağı kısımdır.
Resource group: Kaynağın bulunacağı resource group seçiminin yapıldığı kısımdır.
Name: Oluşturulacak olan disk access için tanımlayıcı bir isim verilir.
Region: Snapshot alınacak kaynakların seçildiği bölge ile aynı bölgede olmak durumudadır. Bu kısımda değişiklik yapılmamaktadır.
Yeni bir Private Endpoint oluşturmak için Add butonuna tıklanır.

Subscription: Kullanılacak olan abonelik seçimininin yapılacağı kısımdır.
Resource group: Kaynağın bulunacağı resource group seçiminin yapıldığı kısımdır.
Location: Lokasyon seçiminin yapıldığı kısımdır.
Name: Private endpoint’e tanımlayıcı bir isim verilir.
Target resource: Hedef kaynak olarak disks seçimi yapılır.
Virtual network: Diskin içe ve dışa aktarımını sınırlayacak network seçimi yapılır.Kullanılacak olan network seçimi yapılır.
Subnet: Kullanılacak olan subnet seçimi yapılır.

Gerçekleştirilen yapılandırmalar ile Disk access oluşturmak için OK butonuna basılır.

Oluşturulan disk access seçilerek devam edilir.

reference: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/disks-enable-private-links-for-import-export-portal

Create ile Snapshot işlemi başlatılır.

Snapshot alma işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Snapshots penceresinde de alınan snapshot görüntülenmektedir.

Alınan snapshot’u kullanarak makineyi onarma işlemi nasıl gerçekleştirilir şimdi bunu inceleyim.
Restore işlemi gerçekleştirmek için Azure Portal üzerinde bulunan arama kısmına disks yazılarak disks sayfasına erişim sağlanır.
Açılan sayfada Create denilerek yeni bir tane disk oluşturma penceresi açılır.

Açılan Create a managed disk penceresinde;
Subscription: Kullanılacak olan abonelik seçimininin yapılacağı kısımdır.
Resource group: Oluşturulacak olan diskin bulunacağı resource group seçiminin yapıldığı alandır.
Disk Name: Oluşturulacak olan diskin tanımlayıcı isminin belirlendiği alandır.
Region: Diskin bulunacağı bölge seçilir.
Source type: Kaynak olarak snapshot seçilir.
Source subscription: Kaynak abonelik seçiminin yapıldığı kısımdır.
Source snapshot: Kaynak olarak kullanılacak snapshot seçiminin yapıldığı kısımdır.
Security type: Güvenlik tercihinin görüntülendiği kısımdır. Bu aşamada değişiklik yapılamamaktadır.
VM generetion: Makinenin generation bilgisi görüntülenmektedir. Bu kısım makine oluşturulurken belirlendiği için değiştirilmemektedir.
VM architecture: Makinenin hangi mimari ile kurulduğunun görüldüğü kısımdır. Bu kısım makine oluşturulurken belirlendiği için değiştirilmemektedir.
Size: Oluşturulacak olan diskin boyutunun belirlendiği alandır.
Gerekli bilgiler girildikten sonra Encryption sekmesine geçiş yapılır.

Encryption type olarak Default seçimini değiştirmeden devam ediyorum.

Networking penceresinde Disable public access and enable private access seçimi gerçekleştirildikten sonra Disk access kısmında da daha önceden oluşturulmuş olan disk access seçilerek devam edilir.
Bu işlemin ardından diski oluşturmak için Review + create seçeneği ile devam edilir.

Create ile disk oluşturma işlemi başlatılır.

Disk oluşturma işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Restore etmek istediğimiz sanal makine seçilerek makinenin Disk sekmesine erişim sağlanır.
Disk sayfasında Switch OS disk seçeneği seçilir.

Açılan Swap OS Disk penceresinde;
Choose disk: Eklenecek olan disk seçiminin gerçekleştirileceği kısımdır.
Confirm kısmında da makinenin ismi yazıldıktan sonra OK butonu ile disk değiştirilerek restore işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Bu makalede Azure üzerinde bulunan sanal makineler için snapshot alma işlemi ve alınan snapshot dan geri dönüş işlemini inceledik.
Bir sonraki makalede görüşmek üzere. Sağlıkla Kalın…

reference: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/snapshot-copy-managed-disk?tabs=portal

Yazar: Mutlu BALIK