Bu makalede Hyper-V sunucusunda barındırılan sanal makinelerin Azure ortamına geçirilmesi ele alınacaktır. Migrate işlemine başlamadan önce Hyper-V sunucusunun aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekmektedir.

reference: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/migrate/migrate-support-matrix-hyper-v-migration#hyper-v-host-requirements

Hyper-V ortamında bulunan sanal makineleri Azure ortamına taşımadan önce Hyper-V sunucusunun Microsoft’un belirlemiş olduğu özellikleri karşıladığından emin olmak durumundayız. Gereksinimlerin kontrollerini sağlamak için Microsoft tarafından hazırlanan bir powershell script bulunmaktadır.

Powershell script: https://aka.ms/migrate/script/hyperv

Yukarıdaki linkten indirmiş olduğunuz powershell script’i Hyper-V sunucunuzda çalıştırdığınızda aşağıdaki kontrolleri sağlamaktadır;

  • Sunucudaki powershell versiyonu v4 ve üzerinde mi ?
  • Sunucu işletim sistemi minumum Windows Server 2012 R2 ve üzerinde mi ?
  • Hyper-V Rolü kurulu durumda mı ?
  • Gerekli olan verilerin toplanması için WinRM erişiminin etkinleştirilmesi sorusuna Y yanıtı verilmelidir.
  • Hyper-v sunucusu ile sanal makinelerin veri iletişiminin sağlanması için Hyper-V üzerinde bulunan sanal makinelerin Data Exchange Integration servisinin açık olması gerekmektedir.

Powershell script’in çalıştırıldığı dizinde işlem detaylarını içeren bir log dosyası oluşmaktadır.

Hyper-V sunucusunun gereksinimlerini kontrol ettikten sonra Azure Portal üzerinde arama kısmına Azure Migrate yazarak veya servislerden Azure Migrate seçilerek yeni bir migrate projesi oluşturma işlemi gerçekleştirilir.

Get started penceresinde Servers,databases and web apps seçeneği seçilerek devam edilir. Azure Migrate SQL sunucularını, VDI, web uygulamarı gibi birçok kaynak geçişini de desteklemektedir.

Açılan pencerede Create project denilerek yeni bir Azure Migrate projesi oluşturma penceresi açılır.

Proje oluşturma ekranında;

Subscription: Azure Migrate projesinin oluşturulmak istendiği Azure aboneliği seçilir.

Resource group: Azure ortamına taşınacak sanal makinelerin bulunacağı resource group seçilir veya yeni bir tane resource group oluşturulabilir.

Project: Oluşturulacak olan Azure Migrate projesine tanımlayıcı bir isim verilir.

Geography: Keşfedilen metaverilerin saklanacağı coğrafya seçimi gerçekleştirilir.

Advanced altında bulunan;
Connectivity method: Sanal makinelerin keşif, değerlendirme ve taşınma işlemini internet üzerinden taşımak için Public endpoint seçilir.
Keşif, değerlendirme ve taşıma işlemi için özel olarak VPN Gateway kullanılacaksa Private endpoint seçilir.

Azure migrate projesi için gerekli bilgiler girildikten sonra Create butonu ile proje oluşturma işlemi başlatılır.

Azure Migrate projemiz oluşturulduktan sonra Proje sayfasında Assesment tools ve Migration tools olarak iki ayrı kısım görüntülenmektedir.

Assesment tools, Azure ortamına taşıyacak olduğumuz sanal makineleri Azure ortamına geçirmenin etkisini ve değerlendirmesini gerçekleştirmektedir.*

*reference: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/migrate/concepts-assessment-calculation

Azure Migrate kaynakları yardımcı kaynak olarak nitelendirildiğinden dolayı Resource group içinde direkt olarak görüntülenmektedir. Bu kaynakları görüntülemek için Resource group içinde Show hidden types seçeneğini işaretlememiz gerekmektedir.

Hyper-v üzerinde bulunan sanal makineleri keşfetmek için Azure Migrate: Discovery and asssesment altında bulunan Discover seçilerek devam edilir.

Hyper-V üzerinde bulunan sanal makinelerin keşfi için 2 seçenek bulunmaktadır.

Bu seçeneklerden birincisi VHD kullanan discover appliance aracıdır. Discover appliance aracı ile 5000 adet sanal makine keşfedilebilir.

İkinci seçenek ise Hyper-V üzerinde bulunan sanal makinelerin ayrıntılarıyla beraber oluşturulmuş bir csv dosyasını Azure ortamına yükleyerek gerçekleştirilebilir.

Discover işlemine Discover using appliance seçeneğini seçerek devam ediyorum.

Sunucuların sanallaştırıldığını soran Are your servers virtualized ? sorusuna Yes, with Hyper-V cevabı verilerek devam edilir.

Generate project key kısmında Hyper-V sanal makinelerinin migrate işlemi için kullanılacak bir key oluşturulur. Oluşturulan key daha sonra kullanılacak olduğundan bir not defterine kaydedilmelidir.

Project key oluşturulduktan sonra 12 GB boyutunda olan .VHD file dosyası indirilme işlemi başlatılır.

Discover appliance aracını Hyper-V sunucusuna import ettikten sonra çalıştırılır. Bu araç için 8 GB ram ve 8 cpu önerilmektedir. Ancak daha düşük kaynaklar ile çalışmaktadır.

Makine açıldığında otomatik olarak edge tarayıcısı üzerinde Appliance Configuration Manager açılacaktır.

Eğer bu sayfa tarayıcıda otomatik olarak açılmazsa tarayıcının adres çubuğuna https://hostname:44368 yazılarak Appliance Configuration Manager sayfası açılabilir.

1.Set up prerequisites adımında;
Azure bağlantısı kontrol edilir.
Azure zamanı ile cihazın zaman ayarının senkronize durumu kontrol edilir.
Cihazın en son güncellemelere sahip olup olunmadığı kontrol edilir. Eğer güncelleştirme bulunursa bu güncelleştirmeler cihaza uygulanarak işlem adımlarına devam edilecektir.

Set up prerequisites işlem adımları başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Eğer bir proxy aracılığıyla Azure erişimi sağlanacaksa Set up proxy denilerek yapılandırma işlemi gerçekleştirilebilir.

2. Register with Azure Migrate adımında Cihazın Azure aboneliğine kayıt işlemi gerçekleştirilir. Discover seçeneklerini yapılandırırken oluşturmuş olduğumuz Project key girilerek Login butonuna basılır.

Azure üzerinde oturum açmak için Copy code & Login seçilerek devam edilir.

Kopyalamış olduğumuz Device Code girilerek bir sonraki işlem adımına geçiş sağlanır.

Azure aboneliğine ait mail adresi ve şifre bilgisi girildikten sonra oturum açma işlemi gerçekleştirilir.

Microsoft Azure Powershell kimlik doğrulama penceresi kapatılabilir. Cihazımız artık Azure Powershell komutlarını kullanabilir durumdadır.

Cihazımızın kayıt işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

3. Manage credentials and discovery sources adımında kimlik doğrulama işleminin gerçekleştirilmesi için Hyper-V sunucusunda yönetici haklarına sahip bir kullanıcı ve şifresini kaydetmemiz gerekmektedir. Add credentials ile bilgilerin girileceği pencere açılır.

Burada lokal veya domain’e dahil bir kullanıcı hesabı girilebilir. Domain örn: (MBLK\administrator,)

Eklemiş olduğumuz credentials bilgileri görüntülenmektedir.

Provide Hyper-V host/cluster details alanı Hyper-V sunucumuzun bilgilerini girecek olduğumuz alandır. Add discovery source ile sunucu bilgilerini girecek olduğumuz pencere açılır.

Add single item seçeneği altında Hyper-V sunucusunun ip adresi girilir ve biraz önce oluşturulmuş olan credentials bilgisi seçilerek yapılandırma ayarları kaydedilir.

Hyper-V hostumuzun doğrulama işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Provide server credentials to perform software inventory and agentless dependency analysis
Yüklü uygulamaları bulmak ve aracısız bağımlılık analizi gerçekleştirmek için sunucu kimlik bilgileri girilebilir. Kimlik bilgileri kullanılmak istenmiyorsa disable konuma getirilebilir.

Start discovery ile Hyper-V sunucusu üzerinde bulunan sanal makinelerin keşif işlemi başlatılır.

Sanal makinelerin keşif işlemine ait devam eden süreci Azure Portal üzerinde de görüntüleyebiliriz.

Hyper-V sunucusu üzerinde bulunan sanal makinelerin keşif işlemi başarılı bir şekilde tamamlandı. Artık Azure Portal üzerine geçiş yaparak değerlendirme işlemi gerçekleştirebiliriz.

Azure Portal üzerinde oluşturmuş olduğumuz migrate projesini açtığımızda keşfedilen sanal makinelere ait bilgileri görüntülemekteyiz. Benim Hyper-V sunucumda 8 adet sunucu keşfedilmiş durumdadır.

Şimdi Azure ortamına taşıyacak olduğumuz sanal makinelerin bir değerlendirmesini ve maliyetlerini görmek için Assest altında bulunan Azure VM seçeneği seçilir. Bir projede en fazla 35.000 sunucu değerlendirilmektedir.

Create assessment penceresinde;

Assestment type: Azure VM seçilir.

Discovery source: Azure migrate appliance tarafından keşfedilen cihazları seçerek devam edeceğimiz için Servers discovered from Azure Migrate appliance seçilir.

Assestment Settings altında;
Depolama, lokasyon, sanal makine serisi gibi seçenekleri kendi yapınıza uygun şekilde ayarladıktan sonra Select servers to assess ile devam edilir.

Select servers to access kısmı değerlendirmeye alacak olduğumuz sunucuları seçtiğimiz alandır.
Assesment name: Yapacak olduğumuz değerlendirmeye tanımlayıcı isim verilir.
Select or create group kısmında daha önceden oluşturulmuş olan bir grup seçilebileceği gibi yeni bir grup oluşturularakta devam edilebilir.

Değerlendirmeye alacak olduğumuz sunucu seçildikten sonra Review + create assessment ile devam edilir.

Create assesment ile değerlendirme işlemi başlatılır. Azure ile olan bağlantı hızı ve Hyper-V sunucusunun özelliklerine göre bu süre değişiklik gösterebilmektedir.

Değerlendirme işlemi bittiğinde Assessment altında bulunan Total kısmında oluşturmuş olduğumuz değerlendirmelerin sayısını vermektedir. Total kısmında bulunan değerlendirme sayısına tıklayarak değerlendirme listesini görüntüleyebiliriz.

Açılan listede görüntülemek istediğimiz değerlendirme seçilerek sonuçları görüntüleyebiliriz.

Azure ortamına taşımak istediğimiz sanal makinemiz için değerlendirme tablomuz aşağıdaki gibi görüntülenmektedir.

Azure ortamına taşıyacak olduğumuz sanal makinelerin değerlendirme işlemini tamamladıktan sonra Migrate işlemine geçebiliriz. Migration tools altında bulunan Discover seçeneği ile Azure ortamına geçiş süreci başlatılır.

Açılan Discover penceresinde Are your machines virtualized ? sorusuna Yes, with Hyper-V cevabı verilir. Sonrasında sanal makineleri taşıyacak olduğumuz hedef bölge seçimi yapıldıktan sonra seçilen bölgeyi onaylamak için Confirm that the target rewion for migration is “…” kutucuğu işaretlenerek Create resources tıklanır.
Not: Seçilen bölge onaylandıktan sonra değiştirilmesi mümkün değildir. Diğer sunucular için farklı bir bölge seçimi yapılmak isteniyorsa yeni bir migrate projesi oluşturulması gerekmektedir.

Resource oluşturulma işlemi tamamlandıktan sonra Hyper-V sunucusuna kurulacak olan replikasyon aracını indirmek için Prepare Hyper-V host server altında bulunan 1 numara ile işaretlenen Download butonundan AzureSiteRecoveryProvider.exe aracı indirilir.

2 numara ile işaretlenen Download butonundan replikasyon aracının kayıt işleminde kullanılacak olan registration key dosyası indirilir.

AzureSiteRecoveryProvider.exe aracı Hyper-V sunucusunda çalıştırılır. Güncelleştirmeleri kontrol etmek için önerilen ayarı kullanarak devam edilir.

Kurulum yapılacak olan lokasyon değiştirilmeden devam edilir.

Azure Site Recovery Provider kurulum işlemi başarıyla tamamlandı. Kayıt işlemi için Register butonuna basılır.

Daha önceden indirmiş olduğumuz key dosyası Browse kısmından seçilerek yüklenir.

Yüklemiş olduğumuz key dosyası ile gerekli alanlar otomatik bir şekilde dolduruldu. Sonraki işlem adımlarına geçilir.

Connect directly to Azure Site Recovery without proxy server seçeneğini seçerek devam ediyorum. Proxy server kullanılacaksa Connect to Azure Site Recovery using a proxy server seçeneği işaretlenerek yapılandırma işlemi gerçekleştirilebilir.

Kayıt işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmış bulunmaktadır. Bu işlem adımından sonra AzureSiteRecoveryProvider.exe ve key dosyasını indirmiş olduğumuz tarayıcıya geri dönüş yapılır.

Mevcut sayfa yenilendikten sonra Finalize registration butonuna basılır. Registered Hyper-V hosts kısmında bağlı olan Hyper-V sunucularının sayısı görüntülenmektedir.

Registration finalized uyarısı ile artık kayıt işleminin bitmiş olduğunu görmekteyiz. Şimdi sırada sanal makinelerin replikasyon işlemi var.

Azure Migrate sayfasında bulunan Migration tools altındaki Replicate butonu ile sanal sunucuların replikasyonunu gerçekleştirmeye başlayabiliriz.

Replicate sayfasında Are your machines virtualized? sorusuna Yes, with Hyper-V yanıtını verilerek replike olacak sanal makinelerin seçileceği sonraki aşamaya geçilir.

Migrate ayarlarını bir değerlendirmeden içe aktarmak isteyip istemediğimizi soran Import migration settings from an assessment? sorusuna Yes, apply migration settings from an Azure Migrate assessment yanıtı verildikten sonra;

Select group: Sanal makineleri değerlendirme işlemi gerçekleştirirken oluşturmuş olduğumuz asssesst group seçilir.
Select assessment kısmında ise yine oluşturduğumuz assesst seçilir. Grup ve değerlendirmeyi seçtikten virtual machines kısmında değerlendirmiş olduğum sanal makineler listelenmektedir. Replikasyon işlemi yapılacak olan sanal makine seçildikten sonra bir sonraki işlem adımına geçilir.

Target Settings yapılandırma sayfasında;
Region: Sanal makinelerin taşınacak olduğu bölgedir. Region bu aşamada değiştirilememektedir.
Subscription: Replikasyon işleminde kullanılacak olan abonelik seçimi gerçekleştirilir.
Resource group: Sanal makinelerin bulunacağı kaynak grup seçilir.
Replication storage account: Önceden oluşturulmuş olan storage account seçilir.
Virtual network: Sanal makinede kullanılacak olan network seçimi gerçekleştirilir.
Subnet: Subnet seçimi gerçekleştirilir.
Availability options: Altyapı gerekliliği kısmına No infrastructure redundancy required seçilerek devam edeceğim.

Mevcutta uygun bir windows server lisansı varsa yes denilebilir. Mevcutta bir lisansım olmadığı için hesaplama adımına geçiş yapılır.

Hesaplama kısmında Azure VM Name ve Azure VM Size değerleri otomatik olarak gelmektedir. OS Type kısmından sunucu işletim sistemi seçilerek bir sonraki aşamaya geçiş yapılır.

Disk yapılandırma kısmında sanal makine üzerinde bulunan diskleri görüntülemekteyiz. Tüm diskleri seçerek devam etmek için Disks To Replicate altında All selected seçilmelidir. Birden fazla disk varsa isteğe bağlı disk seçerekte devam edilebilir.

Sanal makineye bu aşamada isterseniz bir etiket tanımlayabilirsiniz.

Review + Start replication kısmında ön izlemede yapılandırma ayarlarımızı görüntülemekteyiz. Replicate butonu ile replikasyon işlemi başlatılır.

Eğer replikasyon işlemi sırasında kullanılan storage account üzerinde soft delete for blobs etkin durumdaysa replikasyon işlemi gerçekleştirilememektedir.

Enable replication Failed verdiği görüntülenmektedir.

Hata detayları incelendiğinde kullanılan storage account üzerinde soft delete for blobs etkin olduğu görüntülenmektedir. Çözüm olarak ise soft delete for blobs disable hale getirilmesi önerilmektedir.

Kullanılan storage account erişim sağlandıktan sonra Data management-> Data protection altında bulunan Enable soft delete for blobs disable edilerek ayarlar kaydedilmelidir.

Bu değişiklikten sonra replikasyon işlemi tekrar yapıldığında işlem başarılı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Hyper-V sunucusunda replikasyon işlemi gözlemlenebilir.

Replikasyon işlemi tamamlandığında Migration tools altındaki Replicating servers kısmında replikasyon işlemi tamamlanan sanal makinelerin sayısı yazmaktadır.

Azure ortamına taşınacak olan sanal makineye static ip tanımlaması yapılmak isteniyorsa Compute and Network kısmında edit diyerek bu işlem gerçekleştirilebilir.

Migrate işleminden önceki son adım olan Test migration adımı Azure ortamına taşınacak olan sanal makinenin taşıma işleminin düzgün gerçekleşip gerçekleşmediğini test etmemize yardımcı olacaktır.

Test migration işlemini başlatmak için seçeneklerden Test migration seçeneği seçilir.

Test migration penceresinde Virtual network alanında sanal makineye daha önceden bağlamış olduğumuz network seçilerek devam edilir.

Test geçişinin başarılı bir şekilde tamamlandığı görüntülenmektedir.

Staus kısmında Cleanup test failover pending uyarısını görmekteyiz. Test işleminde oluşturulan geçici kaynakların temizlenmesi için Clean up test migration seçeneği seçilir.

Test işleminin tamamlandığını ve bu süreçte oluşturulan test sanal makinesinin silinmesi için Testing is complete. Delete test virtual machine seçeneği işaretlendikten sonra Cleanup Test işlemi gerçekleştirilir.

Artık sanal makinemizi Migrate edeceğimiz son adıma gelmiş bulunmaktayız. Hyper-V ortamında bulunan sanal makinemizi Azure ortamına geçirmek için Migrate butonuna basılır. Migrate işlemi başladığında Hyper-V üzerindeki sanal makinemiz kaptılacak ve Azure ortamına taşındığında çalışır durumda olacaktır.

Geçiş işlemini başlatmak için Migrate butonuna basılır.

Veri kaybı yaşanmaması için sanal makinenin kapatılması ve planlı bir geçiş yapılabilmesi adına Shutdown virtual machines and perform a planned migration with no data loss? sorusuna Yes yanıtı verilir.

Hyper-V sunucusu üzerinde bulunan sanal makinem Migrate işlemi sırasında otomatik olarak kapatıldı.

Azure Migrate sayfasında Migrated servers kısmında Azure ortamına taşıdığım sanal makinem görüntülenmektedir.

Virtual machines kısmında sanal makineye ait detaylar görüntülenmektedir. Artık sanal makinemiz Azure ortamındadır.

Hyper-V ortamında bulunan sanal makinenin Azure ortamına taşınması sürecini ele aldığım makalemin burada sonuna geldik.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere. Sağlıkla Kalın…

Yazar: Mutlu BALIK