Bir önceki makalede HPE sunucuları Powershell üzerinden açma/kapama işlemini incelemiştik.
(Bknz: https://mutlubalik.com/powershell-ile-hpe-sunucu-acma-kapama-islemi/)
Bu makalede ise HPE sunucuları açma/kapama işlemi için gerekli olan sunucu ip adresi, ilo kullanıcı adı ve ilo şifresini xml dosyasından çekerek sunucuda açma/kapama işlemi gerçekleştiriyor olacağız.

Bu işlem için powershell üzerinde Credential,PowerON ve PowerOFF olmak üzere 3 tane fonksiyon tanımladım.
Credential fonksiyonu ile ilo kullanıcı adı, ilo kullanıcı şifresi ve server ip bilgisi gibi değişken bilgileri talep ettikten sonra xml formatında bir dosyaya kaydedilmektedir. Buradaki ilo kullanıcı şifresi encrypted şekilde dışa aktarılmaktadır.

ILO kullanıcı şifresinin encrypted hali aşağıda görüntülenmektedir.


PowerON fonksiyonu ile sunucu açma işlemi yapılmaktadır.

PowerON fonksiyonunu çalıştırmak için aşağıdaki komut kullanılabilir.

powershell -command “& { . .\HPEServers.ps1; PowerON }”

iLO Event Log sayfasında Power-On signal sent to host server by: Administrator mesajı görüntülenecektir.


PowerOFF fonksiyonu ile sunucu kapama işlemi yapılmaktadır.

PowerOFF fonksiyonunu çalıştırmak için aşağıdaki komut kullanılabilir.

powershell -command “& { . .\HPEServers.ps1; PowerOFF }”

iLO Event Log sayfasında Power-Off signal sent to host server by: Administrator mesajı görüntülenecektir.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere. Sağlıkla kalın…

reference:https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/managing-ilo-using-hpe-powershell-cmdlets/td-p/7004167#.Y73T2H1BzIU

Yazar: Mutlu BALIK