Ortamımda bir tane Primary Domain Controller ve yedekliliği sağlamak açısından Additional Domain Controller bulunmaktadır. Senaryomuz gereği ortamda yedekliliği sağlamak için bulunan ADC sunucusunun üzerinde ki Active Directory Domain and Services rolünü kaldıracağız.

Server Manager Dashboard ekranında bulunan Add roles and features seçilir.

Before you begin sayfasında bulunan Start the Remove Roles and Features Wizard çalıştırılır.

Remove Roles and Features Wizard sayfasında Next denilerek devam edilir.

Select destination server ekranında Rol kaldırma işlemini hangi sunucu üzerinde yapacaksak o sunucuyu seçerek devam ediyoruz.

Remove server roles penceresinde Active Directory Domain Services seçilir ve açılan sayfada Remove Features işaretlenir.

Validation Results ekranında Active Directory Domain Services rolünün kaldırılabilmesi için öncelikli olarak Domain Controller’ın Demote işlemi gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek için Demote this domain controller seçilerek Additional Domain Controller kaldırma işlemi başlatılır.

Credentials ekranında ADC yapılandırmasını hangi yetkili kullanıcı ile kaldıracağımızı belirliyoruz. Change diyerek yetkili kullanıcı değiştirilebilir. İşlemlerimize Current user ile devam ediyoruz.

Warnings penceresinde ADC sunucumuz üzerinde Domain Name System(DNS) Server ve Global Catalog rollerinin olduğu uyarısını almaktayız. Proceed with removal kutucuğunu işaretleyerek kaldırma işlemine devam ediyoruz.

New Administrator Password penceresinde Additional Domain Controller yapılandırmasını kaldırdıktan sonra sunucumuz üzerinde kullanacağımız Local Administrator için bir şifre belirlememiz gerekmektedir. Local Administrator için şifre belirliyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

Review Options kısmında ADC kaldırmak için yapılan yapılandırmaların özetini görüntülemekteyiz. View script ile bu yapılandırmalara ait Powershell script elde edebilir ve bu kaldırma işlemini Powershell üzerinden gerçekleştirebiliriz. ADC kaldırmak için Demote diyerek kaldırma işlemini başlatıyoruz.

Demotion penceresinde kaldırma işleminin başladığını görüntülemekteyiz.

ADC kaldırma işlemi devam etmektedir.

ADC kaldırma işlemi başarıyla tamamlandı. Bu işlemina ardından sunucunun yeniden başlatılması gerekmektedir.

Sunucu yeniden başlatıldıktan sonra Active Directory Domain Services yüklü olduğu uyarısını almaktayız. Bu rolü kaldırmak için Server Manager ekranında bulunan Add roles and features açılır.

Before you begin pencersinde Active Directory Domain Services, DHCP ve DNS rollerini kaldırma işlemi gerçekleştireceğimiz için Start the Remove Roles and Features Wizard ile devam edilir.

Bilgilendirme ekranında Next ile devam edilir.

Select destination server ekranında Roller hangi sunucu üzerinde kaldırılacaksa seçilir ve devam edilir.

Remove server roles ekranında Active Directory Domain Services seçilir ve gelen pencerede kaldırılması gerekli olan feature için Remove Features denilerek rol kaldırma işlemine devam edilir

DNS Server rolü kaldırılmak için işaretlenir ve DNS Server ile beraber gelen feature kaldırmak için Remove Features seçilir ve devam edilir.

DHCP Server rolü kaldırılmak için işaretlenir ve DHCP server ile beraber gelen feature kaldırmak için Remove Features işaretlenerek devam edilir.

Remove features ekranında herhangi bir feature seçmeden Next diyerek devam edilir.

Confirm removal selections ekranında Active Directory Domain Services, DNS Server ve DHCP Server rollerinin kaldırılacağını görüyoruz. Bu kaldırma işlemlerinden sonra sunucunun yeniden başlatılması gerekli ise Restart the destination server automatically if required işaretlenir ve gelen uyarıya Yes yanıtı verilir.

Rollerin kaldırma işlemini başlatmak için Remove işaretlenir

Rollerin kaldırma işleminin başladığı görülmektedir.

Active Directory Domain Services, DNS Server ve DHCP Server rollerinin başarılı bir şekilde kaldırıldığına dair uyarıyı görüntülemekteyiz.

Active Directory Users and Computers ekranında ADC sunucumuzun Computers kısmında olduğu görüntülenmektedir.

Active Directory Sites and Services açılarak kaldırdığımız ADC ait kayıtlar mevcut ise silinir.

ADC sunucusuna ait kayıtların silinmesi için gelen uyarıya Yes yanıtı verilir.

Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle, Sağlıkla Kalın…

Yazar: Mutlu BALIK