Affinity ve anti-affinity kurallar ile ortamımızda bulunan sanal sunucularımızın konumlanacağı esxi hostlar için kural tanımlamaları yapabiliriz.
Affinity rule: Sanal sunucularımızın aynı esxi host üzerinde bulunmasını istiyorsak affinity rule tanımı yapmalıyız.
Anti-affinity rule: Sanal sunucularımızın farklı esxi host üzerinde bulunmasını istiyorsak anti-affinity rule tanımlamalıyız.
Bu işlem için 2 seçenek bulunmaktadır;
VM-VM Affinity Rules: Seçilen sanal sunucuların aynı yada farklı esxi host üzerinde çalışıp çalışmayacağının belirlendiği kural tipidir.
VM-Host Affinity Rules: Sanal sunucu gruplarının belirlenen esxi host grupları üzerinde çalışıp çalışmayacağının belirlendiği kural tipidir.

Test işlemlerim için 2 tane esxi hostum bulunmaktadır. Örnek senaryolarım aşağıdaki gibidir;

1-) Aynı esxi host üzerinde bulunan WSQLSRV01 ve WSQLSRV02 sunucularını farklı esxi host üzerinde çalışması için kural tanımlanacaktır.
2-) Farklı esxi host üzerinde bulunan proxyserver ve rheltest sunucularını aynı esxi host üzerinde çalışması için kural tanımlanacaktır.
3-) VM group ve Host group tanımlanarak kural yazılacaktır.

Kural tanımlamalarını yapmak için işlem yapılacak cluster seçildikten sonra Configure -> VM/Host Rules sekmesine geçiş yapılarak Add ile yeni bir kural penceresi açılır.

Açılan Create VM/Host Rule penceresinde;
Name: Oluşturulacak kurala tanımlayıcı bir isim verilir.
Type altında bulunan;
Keep Virtual Machines Together: Seçilen sanal sunucuların aynı host üzerinde çalıştırılmasını sağlar.
Separate Virtual Machines: Seçilen sanal sunucuların farklı host üzerinde çalıştırılmasını sağlar.
Virtual Machines to Hosts: Seçilen sunucu grubunun seçilen host grubu üzerinde çalışmasını veya çalışmamasını sağlar.

İlk senaryom için WSQLSRV01 ve WSQLSRV02 sunucularını seçtikten sonra Seperate Virtual Machines kuralını oluşturuyorum.

Kuralı oluşturduktan sonra WSQLSRV01 sunucusu esxist02 hostuna migrate olmaya başlamıştır.

Migrate işlemi tamamlandı. Yazılan kural sonrasında SQL sunucular farklı esxi host üzerinde çalışmaktadır.

İkinci senaryoda proxyserver ve rheltest sunucularının aynı host üzerinde çalışması için Keep Virtual Machines Together kuralını oluşturuyorum.

Kuralı oluşturduktan sonra proxyserver sunucusu esxist02 hostuna migrate olmaya başlamıştır.

Migrate işlemi tamamlandı. Yazılan kural sonrasında proxyserver ve rheltest sunucuları aynı esxi host üzerinde çalışmaktadır.

Son senaryoda VM group ve Host group oluşturarak test işlemlerini gerçekleştireceğim.
VM/Host Groups sekmesine geçiş yapıldıktan sonra Add ile yeni bir kural ekleme penceresi açılır.

Açılan Create VM/Host Group penceresinde;
Name: Oluşturulacak olan gruba tanımlayıcı bir isim verilir.
Type: Sunucular için VM, Hostlar için Host grup seçilir.
srmist sunucusunu seçerek vm group oluşturma işlemini tamamlıyorum.

esxist hostunu seçerek grup oluşturma işlemini tamamlıyorum.

VM ve Host grupları başarılı bir şekilde oluşturulmuştur.

Kural tanımlamak için VM/Host Rules sekmesine geçilerek Add ile yeni bir kural penceresi açılır. Açılan Create VM/Host group penceresinde Type olarak Virtual Machines to Hosts seçilir.
Aşağıdaki gibi 4 tane seçenek sunulmaktadır;

  • Must run on hosts in group: Seçilen VM grup seçilen Host grup üzerinde çalışmak zorundadır.
  • Should run on hosts in group: Seçilen VM grup seçilen Host grup üzerinde çalışmalıdır. Ancak zorunlu değildir.
  • Must not run on hosts in group: Seçilen VM grup seçilen Host grup üzerinde çalışamaz.
  • Should not run on hosts in group: Seçilen VM grup seçilen Host grup üzerinde çalışmamalıdır. Ancak zorunlu değildir.

Test için SRM grubundaki sunucuların SRM ESXi Host grubunda bulunan esxi hostlarında zorunlu çalışması için Must run on hosts in group seçimini yaparak kural oluşturuyorum.

Kural oluşturulmuştur. Detayları görüntülenmektedir.

srmist sunucusunu farklı bir esxi host üzerine migrate etmek istediğimde Virtual machine ‘srmist’ on host ‘esxist02.mutlubalik.com’ would violate a virtual machine – host affinity rule. uyarı mesajı görüntülenmektedir. Kural başarılı bir şekilde çalışmaktadır.

Bu makalede DRS affinity rule tiplerini inceleyerek test işlemlerini gerçekleştirdik.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere. Sağlıkla kalın…

reference: https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.resmgmt.doc/GUID-FF28F29C-8B67-4EFF-A2EF-63B3537E6934.html
görsel :https://i.ytimg.com/vi/I6OlN4_6BZ8/maxresdefault.jpg

Yazar: Mutlu BALIK