FSMO rollerin bulunduğu ve rollerin taşınacağı sunucu arasında iletişim varken arayüz üzerinden transfer işlemini gerçekleştirmiştik. Ancak FSMO rolleri üzerinde bulunduran DC’nin herhangi bir sebeple erişilemez hale gelmesi durumunda NTDSUTIL aracı kullanılarak SEIZE işlemi ile roller erişim sağlanabilen DC üzerine taşınır.

Uygulayacağımız senaryoda FSMO roller PDC olarak görev sunucu üzerinde ve PDC erişimi vardır.

Biz belli bir süre sonra PDC sunucusunu erişilemez hale getirerek FSMO rolleri ADC olarak görev yapan sunucu üzerine taşıyacağız.

SEIZE işlemine başlamadan netdom query fsmo komutunu kullanarak FSMO roller hangi sunucu üzerinde bunun kontrolünü sağlıyoruz.

FSMO rollerimiz PDC sunucusu üzerinde bulunmaktadır.

ADC sunucusu üzerinden ping komutuyla PDC sunusuna erişimi kontrol ettiğimde ilk aşamada iletişim olduğu gözükmektedir. Belli bir süre sonra PDC sunucusuna erişilemez hale getirerek iletişimin koptuğu görülmektedir.

Powershell Run as administrator olarak çalıştırdıktan sonra ntdsutil yazarak onaylıyoruz.

Ardından roles yazılarak onaylanır.

bağlantı sağlamak için “connections “yazılarak devam edilir.

“server connections” alanında FSMO rollerin transfer edileceği sunucu bilgisi yazılır. Bağlantı sağlandığına dair Connected to PDC using credentials of locally logged on user mesajı görüntülenmektedir.

quit yazılarak fsmo maintenance ekranına dönüş yapılır.

fsmo maintanence ekranında ? yardımıyla kullanılacak metotlara erişim sağlanabilir. Burada hem Seize işlemi yapılabilir hemde transfer işlemi gerçekleştirebiliriz.

Rolü üzerinde barındıran sunucuyla iletişimimiz olmadığı için Seize metodunu kullanacağız

Öncelikli olarak Insfrastructure master rolünü taşımak için Seize insfrastructure master komutunu çalıştırıyoruz.

Rolü taşımak isteyip istemediğimizi soran soruya Yes yanıtını vererek devam ediyoruz.

Infrastructure master rolünün transfer işlemi başlatılmıştır.

Infrastructure master rolü başarılı bir şekilde ADC sunucusu üzerine taşınmıştır.

Domain naming master rolünü ADC sunucusuna taşımak için Seize naming master komutunu kullanıyoruz.

Rolü taşımak isteyip istemediğimizi soran soruya Yes yanıtını vererek devam ediyoruz.

Domain naming master rolü başarılı bir şekilde ADC sunucusu üzerine taşınmıştır.

PDC Emulator rolünü ADC sunucusuna taşımak için Seize naming master komutunu kullanıyoruz.

Rolü taşımak isteyip istemediğimizi soran soruya Yes yanıtını vererek devam ediyoruz.

PDC Emulator rolü başarılı bir şekilde ADC sunucusu üzerine taşınmıştır.

RID Master rolünü ADC sunucusuna taşımak için Seize RID master komutunu kullanıyoruz.

Rolü taşımak isteyip istemediğimizi soran soruya Yes yanıtını vererek devam ediyoruz.

RID Master rolü başarılı bir şekilde ADC sunucusu üzerine taşınmıştır.

Schema Master rolünü ADC sunucusuna taşımak için Seize schema master komutunu kullanıyoruz.

Rolü taşımak isteyip istemediğimizi soran soruya Yes yanıtını vererek devam ediyoruz.

Schema Master rolü başarılı bir şekilde ADC sunucusu üzerine taşınmıştır.

Tüm rollerin taşınma işlemlerini bitirdikten sonra netdom query fsmo komutu ile rollerin hangi sunucuda olduğunu kontrol ediyoruz. FSMO rollerin ADC sunucusu üzerine taşındığı görüntülenmektedir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere, Sağlıkla Kalın…

Yazar: Mutlu BALIK