Ortamımızdaki sunucuların performansı hizmet kalitesi açısından oldukça önemlidir.
Sunucumuza yeni bir nw adaptörü eklediğimizde adaptör tipi E1000e olarak gelecektir. E1000* nw adaptörleri VMXNET3 nw adaptörüne göre daha az performanslıdır. Bundan dolayı ortamlarımızda bulunan sunucuların performansını iyileştirmek için sunuculardaki nw adaptörlerinin VMXNET3 olarak kullanılması performans açısından önemlidir.
NOT: VMXNET3 nw adaptörü kullanılabilmesi için sunucunun hardware versiyonu 7 ve üzerinde olması gerekmektedir.
NW adaptör tipi arayüz üzerinden VMXNET3 olarak değiştirilememektedir. Bu durumda yeni bir nw kartı ekleyip konfigürasyon yapılabilir. Ancak bu şekilde yapılırsa mac adresi değişecektir. MAC adres bağımlılıyla çalışan lisanslı ürünleriniz varsa sorun yaşanacaktır. Bu durumun önüne geçmek için eski nw adaptörü silinmeden önce mac adresi kopyalanır ve yeni nw adaptörüne bu mac adresi tanımlanır.

Ama nw adaptör tipi PowerCLI ile VMXNET3 olarak ayarlanırsa mac adres kaybı yaşanmayacaktır. Dolayısıyla mac adresine bağımlı çalışan lisanslı ürünleriniz sorunsuz çalışmaya devam edecektir.

Bu işlemin yapılabilmesi için sunucunun kapalı olması gerekmektedir.

Shutdown-VMGuest -VM vmname -Confirm:$false komutu ile sunucu kapatılabilir.

Mevcut durumu sorgulamak için Get-VM -Name vmname | Get-NetworkAdapter komutu kullanılabilir. testvm sunucumuz şuan için e1000 nw adaptörüne sahiptir.

Sunucunun nw adaptörünü vmxnet3 olarak değiştirmek için aşağıdaki komut kullanılabilir.
Get-VM -Name vmname | Get-NetworkAdapter | Set-NetworkAdapter -Type Vmxnet3 -Confirm:$false

NW adaptör tipi VMXNET3 olarak değiştirilmiştir. MAC adresinin korunduğu görünmektedir.

Start-VM -vm vmname komutu ile sunucu açılabilir.

NOT: Bu işlemin ardından linux sunucularda tüm konfigürasyonlar otomatik gerçekleştirilir. Ancak windows sunucularda ip yapılandırmasının manual yapılması gerekmektedir.

Bu makalede PowerCLI ile E1000* NW Adaptörünü VMXNET3 Olarak Değiştirme İşlemi gerçekleştirdik.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere. Sağlıkla kalın…

reference: https://core.vmware.com/blog/virtual-networking-made-easy-vmware-vmxnet3-driver
reference: https://kb.vmware.com/s/article/1001805

Yazar: Mutlu BALIK