Vcenter üzerinde ihtiyaçlara yönelik advanced setting parametresi eklemeniz gerekebilir. Ancak bu parametreleri eklerken dikkat etmemiz gerekmektedir. Çünkü eklenen parametrenin arayüzden silinmesi mümkün olmamaktadır.

“Adding or modifying configuration parameters is unsupported and can cause instability. Configuration parameters cannot be removed once they are added. Continue only if you know what you are doing.”

Eklenen parametre arayüz üzerinden silinemese de cli üzerinden silebilmek mümkündür. Bu makalede örnek bir parametre ekleyerek sonrasında cli üzerinden silme işlemi gerçekleştirilecektir.

Parametre eklemek için Advanced Settings –> Configure –> Edit Settings yolu izlenir. Test işlemlerim için config.test isminde bir parametre ekliyorum.

Eklenen parametrenin arayüz üzerinden silinmesi mümkün olmadığı için putty üzerinden vCenter server’a bağlantı sağlıyorum. shell yazarak devam edilir.

Sonrasında /etc/vmware-vpx dizinine gidilir. vi vpxd.cfg ile config dosyası açılır.

Silmek istediğiniz parametreyi / ile arayabilirsiniz. Parametre silindikten sonra config dosyası :wq ile kaydedilir.

Config dosyası düzenlendikten sonra vpxd servisinin restart edilmesi gerekmektedir.

service-control –restart vmware-vpxd komutu ile servis restart edilir.

Servis restart edildikten sonra arayüz üzerinden kontrol sağladığımda config.test parametresinin silindiği görünmektedir.

Bu makalede vCenter Advanced Settings Parametre Silme İşlemini inceleyerek test işlemlerini gerçekleştirdik.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere. Sağlıkla kalın…

Yazar: Mutlu BALIK