Azure üzerinde bulunan sanal sunucuların herhangi bir domainin üyesimi yoksa workgroup mu olduğunu sunucuya bağlanmadan Azure Portal üzerinden öğrenebilmemiz mümkün.
Azure Portal üzerinde Virtual machines seçilerek sanal makinelerin olduğu alana geçiş yapılır.

Domain bilgisi öğrenilmek istenen vm seçilerek devam edilir.

Operations menüsü altında bulunan Run command seçilerek devam edilir.

Run command menüsünde RunPowerShellScript seçilir.

Açılan Run Command Script penceresinde aşağıdaki komut yazıldıktan sonra Run ile çalıştırılır.

dsregcmd /status

Çalıştırılan script’in çıktısı aşağıdaki gibidir. Bu komutu domain ortamında olan bir vm üzerinde çalıştırdığım için Device State –> Domain Joined kısmı Yes olarak görüntülenmektedir. DomainName kısmında hangi domainde olduğu bilgisi görüntülenmektedir.

Aynı komutu domainde olmayan bir vm üzerinde çalıştırarak sonuca baktığımızda Device State -> Domain Joined alanı NO olarak görüntülenmektedir.

reference: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/devices/troubleshoot-device-dsregcmd

Bir sonraki makalede görüşmek üzere. Sağlıkla Kalın…

Yazar: Mutlu BALIK